Årets Jordvernpris til Kaldnes AS


Publisert: 28.03.2021

Onsdag formiddag møttes representanter fra Kaldnes AS og Jordvern Vestfold midt blant gamle industribygg på Kaldnes, og med Slottsfjellet, Tønsberg sentrum og store sammenhengende jorder mot Jarlsberg Hovedgård som kulisser. Den grønne løperen var rullet ut i anledning utdeling av Årets Jordvernpris, en pris Jordvern Vestfold deler ut en gang i året.

Leder i Jordvern Vestfold, Hans Huseby kunne fortelle at prisen i år går til Kaldnes AS fordi de står i bresjen for en byutvikling som gir mindre press på bynære jorder. Eirik Sunde, daglig leder i Kaldnes AS mottok et epletre og en diplom som synlig bevis.

Det er ingen tvil om at Tønsberg og byene i Vestfold trenger flere boliger og areal til næringsutvikling. Hvis alle kan gjøre som Kaldnes AS forsøker, nemlig å transformere og utvikle “allerede asfalterte” areal , kan vi få slutt på at byer og tettsteder eser videre utover den beste matjorda. Den ligger nemlig rundt byene og tettstedene våre!
Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold

Kaldnes AS tildeles Årets Jordvernpris 2021

for deres fokus på bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved gjenbruk og transformasjon av tomteareal og bygninger. Det reduserer presset på bynære matjordarealer. Deres hovedprosjekt, Kaldnes Vest i Tønsberg, er et strålende eksempel.  

Juryens begrunnelse er

  • Den beste matjorda ligger i og rundt byer og tettsteder. Det er viktig å løfte fram gode transformasjonsprosjekt som minsker utbyggingspresset på bynære matjordarealer. Kaldnes Vest er et slikt prosjekt og god utnytting av disse allerede grusede/asfalterte arealene vil kunne begrense presset på de meget gode matjordarealene rundt Tønsberg og på Nøtterøy.
  • Smart og effektiv byutvikling som utnytter allerede grusede/asfalterte areal= godt jordvern.
  • Jordvern Vestfold inviterer eiendomsutviklere til både dialog og til våre møter. Kaldnes AS er av de som har vist at de engasjerer seg i jordvern og bærekraftige løsninger.


– Jeg så ikke den komme, men vi er veldig stolte og glade over å motta denne prisen, var den umiddelbare reaksjonen til Eirik Sunde, daglig leder i Kaldnes AS da han mottok prisen. Han kunne fortelle at de er veldig bevisste på bærekraftige prosjekter som blant annet kan spare omkringliggende matjord.

Du kan lese flere kommentarer i Tønsbergs Blad (krever innlogging)

Du kan også lese mer om Kaldnes Vest her