Årets Matjordpris til NU i Horten og Sandefjord


Publisert: 31.03.2016

Jordvern Vestfold delte i går ut Årets Matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; Natur og Ungdom i Horten og Natur og Ungdom i Sandefjord.


Årets matjordpris 2016 Diplom Horten og Sfj NU

Årets Matjordpris tildeles en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering.

 

Horten Natur og Ungdom & Sandefjord Natur og Ungdom  er verdige vinnere av Årets Matjordpris 2016!   

 

Årets Matjordpris vinnere flankert av nestleder og leder i Jordvern Vestfold

Årets prisvinnere flankert av leder og nestleder i Jordvern Vestfold mottok stor applaus og mye ros fra salen. F.v Sigbjørn Fjærvoll (nestleder i Jordvern Vestfold), Rikke Eriksen (leder i Horten NU), Andrine Fogstad (leder i Sandefjord NU), Matilde Angeltveit (fylkesleder i Vestfold NU) og Vidar P. Andresen (leder i Jordvern Vestfold).

 

Utdelingen skjedde i starten av gårsdagens åpne jordvernmøte “Ny jordvernstrategi – tid for handling!” på Gjennestad Gartnerskole i Stokke.

 

Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen, leste opp juryens begrunnelse;

 

I år deles prisen mellom to verdige prisvinnere som har mye til felles. 

 

Begge har et sterkt miljøengasjement og viser dette gjennom klare målrettede aksjoner. Det siste året har begge prisvinnere hatt ekstra fokus på jordvern og tydelige markeringer for å ta vare på matjorda. Årets prisvinnere representerer framtida og er således en viktig og frisk stemme inn i jordverndebatten, som i bunn og grunn handler om å verne en livsviktig ressurs for kommende generasjoner. 

  • De har frontet vern av matjord på en meget god, saklig og overbevisende måte i lokalaviser og NRK regionalt. De har vært flinke til å bruke vinklinger og gode bilder for å belyse konsekvenser av å bygge ned matjord. 
  • Deres fokus på vern av matjord er løftet opp i egen organisasjon, noe som blant annet resulterte i følgende sterke uttalelser fra organisasjonens Landsstyremøte 2016 “Framtida er vår – vern matressursene på Sørbyjordet!” og “Bygg togtraséen til Skoppum Vest!”, relatert til to av de viktige jordvernkampene som kjempes i Vestfold for tiden.  
  • Kampen om matjorda på Sørbyjordene har lokalt blitt markert, både med å gi ordføreren en tallerken med asfalt for å illustrere at valget står mellom å spise asfalt eller mat til frokost! Det har også vært banneraksjoner i morgenrushen langs innfartsveien til Sandefjord. Med god dekning i Sandefjords Blad. 
  • Det lokale engasjementet rundt i InterCity-utbyggingen i Vestfold og parsellen Nykirke – Barkåker har også resultert i flere aksjoner og medieoppslag. Det legges merke til når ungdom engasjerer seg! Og med ungdommelig pågangsmot og utholdenhet er det kjempet helt til siste slutt! Da Jernbaneverket skulle legge fram sin innstilling i februar ble deres markering utenfor rådhuset godt dekket i beste sendetid på NRK. Andre alliansepartnere i Knutepunkt Horten Vest
    har gitt uttrykk for at de er mektig imponert over hvor grundig ungdommene har arbeidet og hvor dypt de har gått inn i saken! 
  • Begge prisvinnere har også vært gode til å spre informasjon om viktigheten av å ta vare på matjorda på sine Facebook-sider. 

Årets Matjordpris 2016 NU her ved Matilde Angeltveit holdt takketaler

Det var (f.v på bildet over) leder i Horten NU,  Rikke Eriksen, fylkesleder Matilde Angeltveit og leder i Sandefjord NU Andrine Fogstad som tok i mot prisen på vegne av prisvinnerne. De holdt hver sin takketale og understreket at en sånn pris gir motivasjon til å stå på videre for matjorda i Vestfold!

 

Årets Matjordpris 2016 Matilde Angeltveit og Andrine Fogstad sammen med hovedinnleder Line Henriette Hjemdal og Vidar P Andresen

Hovedinnleder på jordvernmøtet, Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) var av de som ga stor ros til Årets Matjordpris-vinnere. -Natur og Ungdom er kanskje landets beste lobbyister! De kommer med konsise innspill, godt visualisert og til rett tid, skrøt Hjemdal.