Åpent møte og årsmøte i Jordvern Vestfold 19. mars 2024


Publisert: 06.03.2024

Jordvern Vestfold inviterer til åpent møte, utdelingen av Årets jordvernpris og årsmøte

– tirsdag 19. mars 2024 kl. 18.30 i Amfiet på Gjennestad vgs

Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøtet som er sendt ut per post nå.
Årsmøtepapirene ligger her på nett. Ta kontakt om du ønsker disse tilsendt i posten.

——-Du finner årsmøtepapirene nederst i saken——-

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesakene blir det:

Åpent møte med tema jordflytting

Vi starter med et åpent møte kl 18.30. Rapporten «evaluering av matjordplaner i Vestfold og Telemark og veileder til matjordplan» presenteres av Torgeir Tajet. Karl-Otto Mauland fra Vestfold fylkeskommune vil si noe om hva de vil bruke rapporten til. Elling Haarr, fra Marthinsen & Duvholt AS, vil orientere om en entreprenørs erfaringer.

Utdeling av Årets Jordvernpris

Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim

I fjor ønsket vi å bruke prisen til å løfte frem noen som har bidratt til å styrke jordvern og effektivt utnytte andre arealer, og prisen ble delt på 2 verdige vinnere:

 • Renate Ottersen
 • Arne Martin Malerød

fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur.

Hvem vinner i år? Møt opp og se.

Kl 20.00 blir det pause med Gjennestads hjemmebakte og kaffe. Deretter starter det ordinere årsmøtesaker ca kl 20.30.

Sakliste Årsmøtet 2024:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Behandle årsmelding *
 5. Behandle regnskap *
 6. Arbeidsplan for 2023/24 *
 7. Innkomne saker, Vedtektsendring og endring i instruks for valgkomiteen
 8. Behandle budsjett og årskontingent*
 9. Valg*
 • Leder og nestleder for 1 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
 • Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen, samt revisor

* Se årsmøtepapirene i tekstboksen under