Årsmøte i Jordvern Vestfold 6.april


Publisert: 31.03.2017

Årsmøte i Jordvern Vestfold avholdes umiddelbart etter det åpne møtet torsdag 6. april i Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, ca kl 20.30. Årsmøtepapirer kan lastes ned under “les mer” etter hvert som de blir klare.


Alle medlemmer får innkalling og saksliste i posten. Sendt ut 23. mars. Øvrige årsmøtepapirer blir ikke sendt ut, men kan lastes ned ved å klikke på linkene under. Det vil bli kopiert opp en del eksemplarer som deles ut på årsmøtet.  

 

Jordvern Vestfold Innkalling til årsmøte 2017

Jordvern Vestfold Årsmelding 2016 Styrets forslag til årsmøtet

Jordvern Vestfold Budsjett 2017 Styrets forslag

Jordvern Vestfold Arbeidsplan 2017 Styrets forslag

Jordvern Vestfold Resultatregnskap og kommentarer til regnskapet 2016 med revisors godkjenning

Jordvern Vestfold Valgkomitéens innstilling 2017