Årsmøte Jordvern Vestfold 2021


Publisert: 11.03.2021

Jordvern Vestfold har sendt ut innkalling til årsmøtet – onsdag 24. mars 2021 digitalt på Teams

Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøte onsdag 24. mars kl 19.00 digitalt på Teams

For å spare porto har vi også i år valgt å legge ut årsmøtepapirene her på nett. Ta kontakt hvis du ønsker disse tilsendt i posten.

——-Du finner årsmøtepapirene nederst i saken——-

Vi har ikke epost til alle medlemmer og må derfor be om påmelding.
Meld deg på til vestfold@jordvern.no innen kl 08.00 onsdag 24.mars så sender vi ut påloggingslink til alle påmeldte.

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesaker blir det:

Faginnslag:

«Jordflytting- konklusjon?» – Jordvern Vestfold har lenge uttrykt skepsis mot jordflytting som en quickfix som ikke funker. Samtidig er det f.eks ved InterCity nødvendig at vi tar vare på og flytter matjorda riktig. Tema var oppe på årsmøtet i 2020. Nå har styret jobbet med et notat som peker på problemstillinger vi må ta opp med myndighetene og Jordvern Norge. Rolf Tvedten presenterer notatet og det åpnes for diskusjon.

Utdeling av Årets Jordvernpris 2021

Deretter blir det ordinere årsmøtesaker

Sakliste Årsmøtet 2021:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Behandle årsmelding *
 5. Behandle regnskap *
 6. Arbeidsplan for 2020/21 *
 7. Innkomne saker – Valgkomitéinstruks *
 8. Behandle budsjett og årskontingent*
 9. Valg*
  • Leder og nestleder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
  • Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen, samt revisor

NB! Valg av leder vil foregå skriftlig via QuestBack. Teknisk sett må dette settes opp på forhånd, så eventuelle benkeforslag må sendes til vestfold@jordvern.no innen kl 08.00 onsdag 24.mars

* Se årsmøtepapirene i tekstboksen under

*Styrets og valgkomitéens innstillinger til årsmøtet i Jordvern Vestfold 2021

I tillegg ønsker styret å ta opp følgende innkommende sak

Innkalling og saksliste Årsmøte 2021 er sendt til alle medlemmer men kan også lastes ned her