Årsmøte med spennende faginnslag 27. mars


Publisert: 22.03.2013

Onsdag 27. mars kl 18.30 arrangerer Jordvern Vestfold årsmøte i møterom Nord, på Gjennestad vgs i Stokke. Her kan du laste ned årsmøtepapirer. Innledningsvis blir det faginnslag hvor både Bane NOR, ordførere og planadministrasjon i Sandefjord og Larvik skal få anledning til å vise hvordan de skal ivareta potensialet for matproduksjon når den nye Vestfoldbanen bygges mellom Stokke og Larvik.


Se årsmøtesaker under invitasjonen nedenfor.

 

Invitasjonen til årsmøte m faginnslag Jordvern Vestfold 2019

 

NB! Faginnslaget regner vi med at kan være veldig interessant for både planleggere, politikere og berørte grunneiere. Vi vil derfor presisere at alle er hjertelig velkommen!

 

 

Etter faginnslaget og innlagt pause gjennomfører vi årsmøtet med følgende saksliste

(alle medlemmer får innkalling og saksliste i posten). Årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valgkomitéens innstilling legges ut elektronisk under den aktuelle saken nedenfor etterhvert som det blir klart.

 1. Faginnslag «InterCity mellom Stokke og Larvik – klarer vi å opprettholde potensialet for matproduksjon?»
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Utdeling av Årets Jordvernpris 2019
 6. Behandle årsmelding *
 7. Behandle regnskap *
 8. Arbeidsplan for 2019/20 *
 9. Innkomne saker – Ikke kommet inn saker i år 
 10. Behandle budsjett og årskontingent*
 11. Valg* – valgkomitéens innstilling  
  • Leder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • Nestleder for 1 år
  • 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
  • Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen
  • Revisor

 * For å spare portokostnader har vi å legge ut årsmelding, regnskap,

arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling her på hjemmesiden vår. Klikk på linken i den enkelte saken over. Ta kontakt hvis du ønsker disse

dokumentene tilsendt.