Bærekraftig arealpolitikk på Nøtterøy?


Publisert: 22.03.2013

22.09.10. Nøtterøy kommune har vedtatt å utrede utbygging av et større LNF-område på Borgheim. Av dette er 40 dekar dyrket mark av god og svært god kvalitet. I tillegg vil utbyggingen medføre krav om veibygging og -opprusting som vil ta ytterligere landbruksarealer. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt brev til ordfører Jonstang. Disse planene bør legges på is!

Av Amund Kind
 
Nøtterøy kommune er jordlovsmyndighet. Det betyr at kommunen skal sørge for at matjorda benyttes til matproduksjon. Nøtterøy er også i den heldige situasjonen å ha matjord og et klima som gjør at det dyrkes matkorn, grønnsaker og bær/frukt på mesteparten av arealet. Med andre ord svært verdifull matproduksjon.
 
Les brevet som Jordvernforeningen i Vestfold har sendt til Nøtterøy kommune:

Bærekraftig arealpolitikk på Nøtterøy.pdf