Beitepatrulje på plass i Akershus og Østfold


Publisert: 22.03.2013

22.05.06. Aktive husdyrbønder i Akershus og Østfold har tatt konsekvensen av gjengroingen og etablert Beitepatruljen BA. Selskapet skaffer tilleggsnæring for bønder gjennom utleie av beitedyr – ku, hest, sau og geit er klare til innsats. – Vi bistår kommuner og større grunneiere som har et forvaltningsansvar for landskap og biologisk mangfold. Vi hjelper også gjerne andre som ønsker å skape et rikere kulturlandskap, sier prosjektleder Hanne Sickel.Les mer