Brekk og Solheim med brev til kommunene – påpeker ansvar for jordvern


Publisert: 22.03.2013

30.11.10. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker betydningen av at kommunene tar sitt ansvar for jordvern alvorlig i et felles brev til samtlige kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter i landet. Mer hos Nationen