Bygge hus på matjorda?


Publisert: 28.03.2022

VEDTATT: Dette området er satt av til boliger. Dette er et av to steder i Sande Teien reagerer på at skal fylles med boliger. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen, hentet fra artikkelen i Sande AvisVEDTATT: Dette området er satt av til boliger. Dette er et av to steder i Sande Teien reagerer på at skal fylles med boliger. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen, hentet fra artikkelen i Sande Avis

Det har i det siste dukket opp utbyggingsplaner i Sande jeg trodde jeg slapp å høre om i 2022. Det dreier seg om utvidelse av bebyggelsen på Wingejordet og om boligbygging på Holm. Jeg gnir meg i øynene og lurer på om jeg leser riktig. I begge tilfeller er det bygging av eneboliger, altså den mest ekstensive utnytting av arealer, og det skal skje på matjord!

Slik starter vårt medlem, Hans Kristian Teien, sitt debattinnlegg i Sande Avis. Han har fått mange støtteerklæringer i kommentarfeltet og privat. Innlegget ligger bak + så vi gjengir resten i sin helhet under:

Har vi ikke lært noen ting om jordvern og om beredskap?

Vi har vært gjennom en pandemi som skapte stor usikkerhet om matforsyningen, som økte prisene kraftig på de viktigste matvarene på verdensmarkedet. Nå har vi krig i verdens kornkammer og prisene på hvete har doblet seg. FN frykter nye flyktningestrømmer på grunn av fattigdom og matmangel. I tillegg til dette vil varmere klima gjøre enorme jordbruksområder uegnet for dyrking av mat og mange vil sulte. Siden vi er så rike her i landet, har vi regnet med akkurat vi skal kunne kjøpe oss den maten vi trenger.

Ut ifra vår selvforsyningsgrad er vi et svært overbefolket land, vi dyrker under 40 prosent av matbehovet selv, resten stoler vi på at vi skal få kjøpt i andre deler av verden. Nå ser vi hva sykdom og krig kan føre til: mange land innfører restriksjoner på eksport av mat, de må først sørge for sin egen befolkning.

Men er det så farlig om vi bygger ned noen mål her i Sande?

Ja det er faktisk det! Bare 3 prosent av Norge er dyrket, bare tredjedelen av dette kan brukes til korn og bare en liten del egnet til grønnsaker. En kvadratmeter jord er nok til å lag korn til et brød, ikke bare i år, men for all framtid. Det er akkurat slike arealer som noen syns det er smart å bygge hus på!

Jammen dette er jo gamle planer som for lengst er vedtatt, sier noen. Mulig det, de ble i så fall vedtatt i en tid der bevisstheten om jordvern ikke var tilstede. Vi har nok av skog og fjellgrunn å bygge på, så hvorfor akkurat her?

Jeg er stolt av at Sandes politikere var tidlig ute med å snu på dette og vedta at utbygging ikke skal skje på matjorda. Nå er det strenge nasjonale føringer om dette, jorda er vår felles framtid og den skal vernes. Det gjelder alle jordstykker, om de er aldri så små eller inneklemte. Selvforsyning er like viktig for beredskapen som det forsvaret er.

Da er det bare en vei å gå med slike planer, de skal tilbakeføres til LNF- områder, dette er næringsarealer for vår viktigste virksomhet: dyrking av mat for oss og for barna våre, i all framtid!

Hilsen Hans Kristian Teien, bonde og bestefar, tidligere leder i Sande Landbrukslag