Bystyret sa nei til næringsområde på Bakkejordene i Holmestrand


Publisert: 22.03.2013

15.11.07. – Fornuften seiret, sier Jon Petter Helgestad i Botne og Hillestad Bondelag i en kommentar til bystyrets vedtak i saken om Bakkejordene. Onsdag kveld sa bystyret i Holmestrand nei til spørsmålet om å sette igang arbeid med reguleringsplan med tanke på omdisponering av 200 dekar dyrka mark. Planene for å utvikle et næringsområde på Bakkejordene ble avvist med 17 mot 10 stemmer. Helgestad håper at fokus nå kan rettes mot å finne andre mer egnede arealer. Han synes innspillet fra 3 grunneiere i Holmestrand og Re er et godt forslag.