Dialog – for et bedre jordvern


Publisert: 31.03.2015

Jordvern Vestfold jobber for et bedre lovhjemlet vern av matjorda. Forrige uke lot de derimot den ballen ligge og inviterte til åpent møte om jordvernet kan styrkes gjennom bedre dialog. Det ble spennende erfaringer fra Jæren og kommetarer fra aktuelle dialogpartnere i Vestfold.


Nestleder Sigbjørn Fjærvoll ledet møtet

Jordvern Vestfold fylte Amfiet på Gjennestad vgs. (Gartnerskolen) tirsdag i forrige uke, da de arrangerte åpent møte om dialogbasert arealutvikling.

 

En engasjert Dag Jørund Lønning om dialogerfaring fra Jæren

Professor og prosjektleder for Jærsmiå Dag Jørund Lønning holdt et engasjert og tankevekkende foredrag om erfaringene fra Jæren. «Ja, vi kan både verne matjorda og bygge for ei veksande befolkning», sa han. Jærsmiå består av sentrale og profilerte representanter for landbruk, bolignæring, næringsforening, friluftsorganisasjoner og verneinteresser på Jæren.

 

Martin Gran fra Unge Venstre i Sande

Etter foredraget fra Dag Jørund Lønning, som i tillegg er kåra til årets landbruksblogger, var flere aktuelle diaolgpartnere i Vestfold utfordra til å svare på hvordan dialogen er i Vestfold og om vi trenger et tilsvarende dialogforum som Jærsmiå.  Over ser vi Martin Gran (V) fra Sande og på bildet under ser vi  Marit Sagen Gogstad fra Sandefjord Næringsforening.

Marit Sagen Gogstad fra Sandefjord Næringsforening

 

Også fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF), Bjarne Sommerstad (Sp) ordfører i Andebu og landbruksdirektør Olav Sandlund fra Fylkesmannen i Vestfold kommenterte dagens dialog i Vestfold.

 

Innlederne fikk hvert sitt kvadratmeterbrød

Alle innlederne fikk hvert sitt kvadratmeterbrød. F.v Lønning, Sandlund, Gran, Gogstad, Sommerstad og Hønsvall.

 

Vi står overfor en stor befolkningsvekst globalt, nasjonalt og regionalt. Mer folk betyr mer boligbygging i tillegg til økt behov for mat. Både utbyggere, kommuner, landbruk og matjordvenner på Jæren er nå i samstemt dialog for at denne utviklingen skal skje uten at matjorda bygges ned. -Dette hadde det vært morsomt å få til i Vestfold også, syntes å være den gjengse oppfatning blant alle de fremmøtte.

 

Godt fremmøte i amfiet på Gjennestad

 

Takk til Olav Norheim for innspill fra møtet. Les mer under www.norge24.no