Egen Jordvernforening er stiftet i Telemark


Publisert: 22.03.2013

04.04.11. Nå er det dannet en egen jordvernforening i Telemark. Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold, var invitert til stiftelsesmøtet til Jordvernforeningen i Telemark. Han poengterte viktigheten av at noen kjemper for å ta vare på matjorda og kom med noe tips og erfaringer fra Vestfold. Les mer i pd.no