Elendig forvaltning av jordressurser


Publisert: 22.03.2013

01.11.07. Jordvernforeningens leder Olav Nordheim setter i dagens utgave av Østlandsposten spørsmål ved om Larvik Kommune er skikket til å forvalte jordressursene i kommunen. Uttalelsene er knyttet til den nylig vedtatte arealplanen for Larvik Kommune. Nordheim sier at hvis nedbyggingen av dyrket mark fortsetter i samme takt som nå har Larvik Kommune snart ikke matjord igjen. Han viser til at opplysninger i saksutredningen er feil, og er opprørt over at landbrukssjefen ikke er spurt om jordbruksfaglige vurdering av arealene. Rådmann Arve Semb Christophersen sier at han delvis forstår kritikken. Østlandsposten