En tidsreise i norsk landskap


Publisert: 22.03.2013

16.02.06. Nijos inviterer til fotoutstillingen “En tidsreise gjennom norsk landbruks- og arealpolitikk” på Norsk Landbruksmuseum, Ås i Akershus. Utstillingen varer fram til 26.mars. Utstillingen viser at vi stadig bygger bedre infrastruktur. Betong og asfalt kommer der det før var jorder. Tettstedene vokser og brer om seg. Andre steder er det gamle kulturlandskapet i ferd med å gro igjen. Mer hos Nijos