Er jordvernet blitt så sterkt at det hindrer næringsutvikling i Vestfold? Møt opp 23. november


Publisert: 26.10.2021

Jordvern Vestfold, i samarbeid med NHO og Bondelaget i Vestfold og Telemark, ønsker velkommen til samling for næringsutviklere, politikere, arealforvaltere og matjordvenner

Når:     Tirsdag 23. november kl 18.00-21.30
Hvor:   Gymsalen på Gjennestad vgs i Stokke

Vi har utfordret noen særdeles kompetente innledere til å svare på dette spørsmålet:

  • Torbjørn Johannson, eier av NorgesGruppen og styreleder i ASKO
  • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
  • Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
  • Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag

Til sammen vil disse komme innom muligheter for næringsutvikling uten forbruk av varige naturverdier, hvor viktig dyrka mark er for verdiskapingen i vårt fylke, og kommunenes og landbrukets dilemma knyttet til både vern og utvikling.

Det blir spørsmål og paneldebatt etter innledningene.

Og det blir selvfølgelig kaffepause med Gjennestads hjemmebakte.

Velkommen!