Erna Solberg og Roar Flåthen helt på jordet?


Publisert: 22.03.2013

24.08.12. Erna Solberg (H) og LO-leder Roar Flåthen har begge gjort seg bemerket i det siste ved å uttale at matjorda må vike for boligbygging. Det har skapt reaksjoner.

Av Amund Kind
 
Solberg og Flåthen på jordet?
 
I begynnelsen av august gikk Høyre-leder Erna Solberg ut med en NTB-melding hvor hun uttalte at “Beskyttelse av matjord og vern av hekkende hubro er vel og bra, men boliger må ha forrang”. Denne uken kunne vi lese at Roar Flåthen (LO) heiv seg på samme argumentasjon i sin iver etter å bygge flere boliger i Norge.
 
Jordvernforeningen i Vestfold skjønner at det er behov for flere boliger til en voksende befolkning, men er veldig skuffet over at Solberg og Flåthen ikke forstår at en voksende befolkning også trenger mer mat! Da må matjorda bevares for matproduksjon og boligbyggingen skje på fjell!
 
Reaksjonene har da heller ikke latt vente på seg.
 
Norges Bondelags leder Nils T. Bjørke var den første til å svare Solberg. -Når vi vet at bare 3 prosent av arealet i Norge er dyrket, og Høyres løsning er å bygge ned, må jeg si at det er utrolig lite fremtidsrettet. Ikke minst sånn som det ser ut med matproduksjon på verdensmarkedet, sa leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til Nationen.
 
Også Merete Furuberget i Norsk Bonde- og småbrukarlag hev seg på etter Flåthens utspill. – Korttenkt av LO-leder Flåthen å ville bygge boliger på landbruksjord, var hennes kommentar.
 
At bondeorganisasjonene svarer på slike utspill skulle bare mangle. Det er jo bøndene som har fått ansvar for å produsere mer mat, i tråd med befolkningsveksten. Da trenger de mer arealer å produsere maten på.
 
Leder i Senterungdommen, Sandra Borch, er redd for at høyrevinden som vi ser på meningsmålingene om dagen vil blåse bort matjorda.
 
Leder i Naturviterne, Finn Roar Bruun, mener Flåthen er helt på jordet! -Vi trenger den matjorda vi har for å fø en voksende befolkning. Norge må gjøre seg mindre avhengig av import av mat når befolkningen øker med 20 % de neste tiårene og klimaendringene øker presset på matproduksjonen i andre deler av verden. Innenlandsk matproduksjon blir en buffer mot endringer i pris og etterspørsel på verdensmarkedet. Da blir det helt feil å bruke jordbruksarealer som boligområde.
 
Jordvernforeningen i Vestfold håper Flåthen og Solberg sine uttalelser faller på sin egen urimelighet og vil fortsette å jobbe for en bred forståelse i samfunnet for at matjorda trengs til matproduksjon.