Fikk jordverntips fra Vestfold og Akershus


Publisert: 22.03.2013

07.12.12. Buskerudbyen Jordvernallianse gjennomførte i går sitt første årsmøte og har nå et formelt valgt styre og egne vedtekter. Gratulerer! Årsmøtet fikk høre erfaringer fra Vestfold Jordvernforening og hvordan Snøhetta har jobbet fram jordvernvennlige byer i Akershus.

Av Amund Kind
 
Kirsti Marie Lager Lyngås kunne i går kveld ønske velkommen til tidenes første årsmøte i Buskerudbyen Jordvernallianse. Etter at Ingjerd Loe (t.v på bildet) hadde fortalt litt om bakgrunnen for Buskerudbyen Jordvernallianse fikk de rundt 30 fremmøtte høre om erfaringer fra Jordvernforeningen i Vestfold sitt arbeid.
 
 
Amund Kind fra styret i Jordvernforeningen i Vestfold fokuserte på rollefordelingen mot Bondelaget. -Bøndene skal produsere mer mat og er avhengig av at samfunnet ikke bygger ned deres næringsareler. Skulle bare mangle at ikke Bondelaget derfor engasjerer seg i jordvernkampen. Men, for Jordvernforeningen er det viktig å få fram at jordvern er viktig for alle og ikke bare en sak for engasjerte bønder. Jordvern er en samfunnssak, poengterte Kind. Han trakk også fram en del eksempler på hvordan dette kommuniseres i Vestfold og at det er viktig med begripelige bilder for at folk flest skal se sammenhengen mellom matjord og mat. Han hadde blant annet tatt med seg en kvadratmeter av Vestfolds matjord for å vise at 20 gram såkorn gir over 500 gram mathvete som igjen er nok til å bake et brød (se bildet over).
 
Amund Kind, her sammen med Kirsti Marie Lager Lyngås, oppfordret også Buskerudbyen Jordvernallianse til å gjøre som navnet tilsier; Skaff dere gode alliansepartnere blant arealplanleggere, forbrukere, politikere, kjendiser, andre organisasjoner, kokker, ungdom og i media slik at det blir tydelig at jordvern er viktig for alle! 
 
Odd Einar Hjortnes er fylkesleder for Akershus Bondelag. Han presenterte en jobb som det kjente arkitektfirmaet Snøhetta har gjort for Akershus Bondelag. Alle eksisterende tettsteder i nedre del av Buskerud er omkranset av matjord, akkurat som i Akershus og Vestfold. Snøhetta tok for seg 4 tettsteder i Akershus hvor de mente det ville gå greit å få plass til mellom 30 og 50 000 personer hvis man bare er villige til å ta noen fortettingsgrep og modernisere sentrum. Ideene er godt tatt i mot blant politikere i Akershus og Hjortnes oppfordret Buskerudbyen Jordvernallianse til å gjøre tilsvarende, konstruktive grep for å fremstå som noe annet enn en organisasjon som bare sier nei til utbygging og utvikling.
 
Kirsti Marie Lager Lyngås ble valgt til leder for det nyvalgte styret. Med seg i styret fikk hun f.v Per Olav Krekling, Tone Birgitte Bergflødt (vara), Lyngås, Hilde Dahler Nordlid, Anders Thorrud, Ingjerd Loe (vara) og Øyvind Leirset.
 
Buskerudbyen Jordvernallianse har allerede en egen FaceBook side hvor man kan kontakte de. De ser i disse dager på muligheten for å bygge opp felles hjemmeside- og epostprofil sammen med de andre regionale foreningene.