Folkemøte med Areal som tema i Sandefjord – Matjorda står sterkere


Publisert: 11.09.2015

-Vi kan justere arealpolitikken når vi skal rullere kommuneplanen i den nye storkommunen, sa ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch på folkemøtet i Sandefjord torsdag kveld. Storkommunen Stokke, Andebu, Sandefjord, (SAS) får tilgang på nye arealer som Sandefjord i dag har knapphet på til nye boliger og til næring. Men det kan ta litt tid. Mange partier sa at matjorda er viktig og må vernes.


Valgkamp i Sandefjord, bl.a om arealpolitikk. F.v. Bjørn Ole Gleditsch (H), Arild Theimann (Ap), Cathrine Andersen (FrP), Charlotte Jahren Øverbye (SV), Ida Cathrine Nilsen (Sp) og Odd Rune Langeland (MDG)Utenfor Valgkamp
i Sandefjord, bl.a om arealpolitikk! F.v. Bjørn Ole Gleditsch (H), Arild Theimann (Ap), Cathrine Andersen (FrP), Charlotte Jahren Øverbye (SV), Ida Cathrine Nilsen (Sp) og Odd Rune Langeland (MDG). Utenfor bildet Bror-Lennart Mentzoni (KrF) og Karin Virik (V)

 

Leder i Jordvern Vestfold Vidar P. Andresen slapp til med spørsmålet om ikke fellesnemnda som forbereder kommunesammenslåingen kunne begynne arbeidet med å forberede revisjonen av kommuneplanen allerede nå slik at storkommunen fikk revidert den raskest mulig for å redusere utbygging på matjord som det ikke finnes noen angreknapp for.

 

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch mente Fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av storkommunen  har nok å gjøre allerede. Klarest tale for viktigheten av jordvern kom nok fra Venstre, Senterpartiet, Sv og Miljøpartiet De Grønne.

 

 

Fv Programleder Mette Stensholt Skaug, Karin Virik (V), Bror-Lennart Mentzoni (KrF), Ida Cathrine Nilsen (Sp) og Bjørn Ole Gleditsch (H)

Fv Programleder Mette Stensholt Skaug, Karin Virik (V), Bror-Lennart Mentzoni (KrF), Ida Cathrine Nilsen (Sp) og Bjørn Ole Gleditsch (H)

 

Flere partier ga inntrykk av at Sørbyjordene som ligger inne i kommuneplanen for mulig nedbygging antakelig kan utsettes til slutten av planperioden. Ap’s Teigmann sa at da tror han det skal gå bra med Sørbyjordene, mens V’s Karin Virik sa hun hadde stemt mot å ta det inn i planen. Langeland i MDG understreket at det er viktig å få til raske avgjørelser for arealpolitikken når storkommunen er et faktum.

 

-Alt i alt må en konkludere med at Matjorda og Jordvernet aldri har stått sterkere i Sandefjord dersom politikerne gjør det dem sier med mulighetene den nye storkommunen gir for endret arealpolitikk, uttaler Vidar P. Andresen.