Formålsparagrafen til Jordvern Vestfold


Publisert: 22.03.2013

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

 

Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

 

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark.