Fylkesmannen er bekymret for den årlige omdisponeringen av dyrket mark i Vestfold


Publisert: 22.03.2013

19.04.06. Kulturlandskap og dyrket mark i Vestfold er under kontinuerlig press. Selv om både lokale og sentrale politikere har sagt at jordvernet bør styrkes, konstaterer Fylkesmannen med bekymring at den årlige omdisponeringen av dyrket mark ligger på et jevnt høyt nivå, skriver Ingrid Marie Eidsten i denne kommentaren i 
Østlandsposten