Fylkesmannen setter ned foten i Sande


Publisert: 22.03.2013

04.09.12. For en drøy uke siden kunne vi lese om massiv motstand i Sande mot at Bø-jordet i sentrum er planlagt nedbygd i fylkesrådmannens forslag til RPBA. I en foreløpig vurdering sier nå også fylkesmannen i Vestfold nei til nedbygging av disse jordene. Les mer i Sande Avis