Fylkesutvalget med klart signal i favør Skoppum Vest


Publisert: 22.03.2013

21.06.12. Skoppum vest peker seg ut som det mest fremtidsrettede trasévalget for et dobbeltspor gjennom Horten kommune, mener et politisk flertall bestående av Ap, FrP, Sp og V i fylkestinget. Les flertallets kommentar i Tønsberg Blad