Geit mot gjengroing


Publisert: 22.03.2013

22.05.06. Norge bruker store summer for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Men hvilke tiltak gir størst effekt – motorsag eller geit? – Beitedyr er et godt alternativ til mekanisk rydding, sier Bernt R. Hansen ved Bioforsk Øst Sæter, som bruker sau og geit til å rydde krattskogen. Les mer