Gledelig nedgang i omdisponert matjordareal i 2010


Publisert: 22.03.2013

16.06.11. I følge offisielle KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble publisert 15. juni ble det omdisponert 6 687 dekar dyrka mark til andre formål enn landbruk i 2010. Dette er 20 prosent mindre enn i 2009. Det er ikke registrert så lite omdisponering av dyrka mark siden 1980. Også Vestfold kan skilte med gledelig lave omdisponeringstall i 2010. 241 dekar dyrka og dyrkbar mark er omdisponert, noe som er nesten en halvering i fra året før. Mer hos SLF