Gleditschjordet forblir jorde


Publisert: 22.03.2013

20.04.12. Sande kommune ville omdisponere Gleditchjordet til boliger da de 1. gangsbehandlet kommuneplanen. Når rådmannen nå legger fram forslag til 2. gangsbehandling er både boligbygging på Gleditschjordet og planene om Teknisk sentral på matjorda i Breivollveien tatt ut. Les mer i Sande Avis