Gratulerer med dagen!


Publisert: 25.08.2017

I dag, 25.august 2017, er det nøyaktig 20 år siden Einar Sissener inviterte til oppstartsmøte for Jordvernforeningen i Vestfold. Det markeres med helsides annonse i flere Vestfoldaviser.


Interimstyret i 1997

Her har vi deler av interimstyret som ble satt ned i 1997 da Jordvernforeningen i Vestfold ble dannet.

 

Siden den gang har foreningen som nå heter Jordvern Vestfold vært en aktiv aktør i kampen for å bevare matjorda i Vestfold. – Gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen skal vi søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak, står det i formålsparagrafen
vår og det forsøker vi å styre etter, forteller Sigbjørn Fjærvoll, nåværende leder.

 

Jordvern Vestfold arrangerer åpne møter hver vår og høst med tidsaktuelle tema og har hatt besøk av mange kjente samfunnsaktører. Forsvarssjef Harald Sunde, daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), partiledere og stortingsrepresentanter som Pål Farstad (V), Dagfinn Høybråten (KrF), Line Henriette Hjemdal (KrF), Geir Pollestad (Sp) og Gunnar Gundersen (H), fylkesmann Erling Lae, mange forskjellige fylkespolitikere, ordførere og arealplanleggere,
biskop Laila Riksaasen Dahl og anerkjente arkitekter som Snøhetta og Rainer Stange er noen av innlederne vi har hatt. 

 

– Statistikken for omdisponering av matjord har heldigvis gått betydelig ned i de 20 årene foreningen har eksistert, uten at vi skal ta all ære for det, sier Sigbjørn Fjærvoll, men han understreker at foreningens påvirkningsarbeid virker. -Det er ikke mange politikere i Vestfold som ikke er for et sterkt vern av matjorda i dag, men i praksis er det dessverre alt for ofte at det allikevel ender med at nye boligområder, nye næringsarealer eller det nye kjøpesenteret
havner på matjord. Vi vil derfor fortsette å jobbe med å øke kunnskapen om matjord og jordvern, avslutter Fjærvoll.

 

I flere vestfoldaviser finner du i dag annonsen under. Jordvern Vestfold håper folk stopper opp og tenker gjennom de store perspektiver vern av matjorda egentlig handler om!

 

JV helsides annonse i avisene 20 årsjubileum