Håper disse gode ordene blir til handling!


Publisert: 22.03.2013

Mandagens jordvernmøte samlet godt med folk. De fremmøtte fikk høre klar tale fra ungdommen, bred politisk støtte for sterkere vern av matjorda både nasjonalt og i Vestfold, samt tydelige råd fra Bioforsk.


Vidar P Andresen, leder i Jordvern Vestfold, ønsket velkommen

Over 60 fremmøtte ble ønsket velkommen av Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold, da det mandag kveld ble arrangert jordvernmøte på Gjennestad Gartnerskole. -Et samlet Storting har vedtatt at regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal jordvernstrategi. Vi er heldige å ha en av forslagsstillerne med oss i kveld, Pål Farstad fra Venstre. Men for at jordvern ikke bare skal bli fagre ord i en strategi, har vi også invitert forskningsdirektør
Nils Vagstad fra Bioforsk. Han er blitt utfordret til å snakke om jordvern i praksis, siden det stadig spilles inn kreative alternativer for å kunne bygge ned matjorda. Det er også en glede å ha med seg mange ungdommer i dag! Andresen håpet på friske appeller og klar tale fra ungdommen og ba de inviterte fylkespolitikerne, som senere skulle slippe til i paneldebatt, merke seg gode innspill til partiprogramarbeidet foran valget neste
høst. -Velgerne fortjener å vite i hvor stor grad partiene ønsker å bruke matjorda til nødvendig matproduksjon eller om de i stedet skal bygge den ned, sa Vidar P. Andresen før han overlot møteledelsen til Dag N. Kristoffersen.

 

Pål Farstad om nasjonal jordvernstrategi

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) var en av initiativtakerne til forslaget om en helhetlig jordvernplan. Han understreket at dette er en viktig sak for Venstre og at dette var noe av det første partiet tok tak i etter valget i fjor høst. Han beklaget at det etter politiske dragkamper på Stortinget ikke var en helhetlig jordvernplan som ble bestillingen til regjeringen, men at det tross alt er bra at hele Stortinget står bak vedtaket om en nasjonal
jordvernstrategi. Han lovte å pushe på Listhaug og regjeringen slik at den nye strategien kom på plass!

 

Nils Vagstad innledet om jordvern i praksis

Forskningsdirektør Nils Vagstad, Bioforsk, fikk veldig mange gode tilbakemeldinger på sitt innlegg. Han slo kjapt fast at det er nødvendig å ta vare på matjorda der den ligger, så sant det går an! Jordflytting og andre alternativer som spilles inn er svært komplisert og dyrt å få til. Sannsynligheten er stor ved alle slike avbøtende tiltak for at matproduksjonspotensialet går betydelig ned. Han syntes for øvrig at det ble veldig
kunstig problemstilling når vern av matjorda i mange sammenhenger blir satt opp mot samfunnsutviklingen. Hva er vel en samfunssutvikling uten nok mat til befolkningen? undret Vagstad.

 

Vagstad hadde også mange andre gode poeng og det kan være verdt å ta en titt på foredraget hans her.

  

Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag, med spørsmål til Pål Farstad

Dag N. Kristoffersen (stående med rød genser) var kveldens møteleder og fikk til god kommunikasjon mellom salen og innlederne. Her er det Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag som stiller et spørsmål til Pål Farstad.

 

Fylkeslandbruksdirektør Olav Sandlund stilte også spørsmål

Olav Sandlund, Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold, var usikker på en del av de avbøtende tiltakene som foreslås og utfordret Vagstad på om krav til nydyrking ved nedbygging av matjord er lurt, da det uansett går ut over vårt framtidige produksjonspotensiale. Det var Vagstad enig i og påpekte at det i tillegg må kreves oppdyrking av et betydelig større areal enn det som blir bygd ned for å erstatte matproduksjonen. Det tar lang
tid før nydyrket areal er like produktivt som flere 1000 år gammel matjord. Han gjentok at avbøtende tiltak kun er et alternativ i de tilfellene hvor nedbygging av matjord er uunngåelig, f.eks ved store samferdselsprosjekt.

 

Elisabeth Sjue, Bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag

Elisabeth Sjue, bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag (VBU) var en av ungdommene som holdt appell. Hun var klar på at framtidige generasjoner trenger mer arealer å produsere mat på.

 

Martin Gran fra Vestfold Unge Vestre

I og med at Unge Høyre ikke stilte ble det rom for et par ungdomsappeller “på sparket”. Martin Gran fra Vestfold Unge Venstre benyttet anledningen til å fortelle om en betydelig positiv utvikling for jordvern i både Venstre og i egen hjemkommune, Sande. -Det viser hvor viktig holdningsskapende arbeid over tid er! understreket Gran.

 

F.v. Martin Gran (Unge Venstre), Elisabeth Sjue (VBU), Hanne B Visdal (AUF), stortingsrepresentant Pål Farstad (V), Sigrunn Thorkildsen (N&U) og Lise Marie Sommerstad (SU) rundt kvadratmeterbrødet

Her er alle ungdomsappellantene og Pål Farstad samlet rundt kvadratmeterbrødet! F.v. Martin Gran (Unge Venstre), Elisabeth Sjue (VBU), Hanne B Visdal (AUF), stortingsrepresentant Pål Farstad (V), Sigrunn Thorkildsen (N&U) og Lise Marie Sommerstad (SU). Takk for flotte appeller fra alle sammen!

 

Panelet m fylkespolitikerne

Hvordan blir matjorda ivaretatt i partiprogrammet ditt i Vestfold? Vil ditt parti bidra til en god og tydelig jordvernstrategi? Hvordan vil dere følge opp partiene deres lokalt i jordvernsaker?

Dette var spørsmålene de mer garvede fylkespolitikerne skulle svare på i sine innledninger. På bildet over ser vi f.v Øyvind Huskaar (SP), Nell Gaalaas-Hansen (SV), Ole Døvik (KrF), Kåre Pettersen (V), Arve Høiberg (AP), Harald Moskvil (MDG) og Jon Olav Knotten (H). I innledningene hørtes det ut som at alle partier faktisk ønsket et sterkt jordvern. I debatten som fulgte dukket det derimot opp “politiske sleivspart” fra både den ene og
den andre som viser at det er forskjeller på partienes jordvernpolitikk når det kommer til praksis. 

 

Det skal bli spennende å lese i partiprogrammene når de foreligger om vernet av matjorda har fått en tydelig plass! 

 

Karin S. Frøyd med spørsmål til panelet

Også under denne debatten var det god aktivitet og mange spørsmål fra salen. Her er det Karin Frøyd som har fått mikrofonen av møteleder Dag N. Kristoffersen.

 

Nils Vagstad og Pål Farstad fikk hvert sitt kvadratmeterbrød

Som en symbolsk gave fikk alle innledere, appellanter og paneldeltakere hvert sitt kvadratmeterbrød, som symboliserer at 1 kvadratmeter av Vestfolds gode matjord, sådd med en fyrstikkeske såkorn gir nok matkorn til å bake et brød. Takk for flotte bidrag fra alle sammen!