Høring av vernehjemmel for dyrka jord i Jordloven


Publisert: 22.03.2013

08.01.10. Ny vernehjemmel vil gi et begrensa areal av de mest verdifulle arealene for matproduksjon tilstrekkelig vern, men vil ha liten betydning for den årlige omdisponeringen av dyrka mark. Det er konklusjonen i Jordvernforeningens uttalelse til ny vernehjemmel i Jordloven. Les hele uttalelsen her.

Les mer… ]