Hva går partiene til valg på? Les Jordvern Vestfold sine innspill til partiprogram


Publisert: 05.03.2023

I Jordvern Vestfolds arbeidsplan for 2023 er et av punktene:

  • Vi skal sette jordvern på agendaen og utfordre partiene på deres jordvernpolitikk i kommune- og fylkestingsvalget 2023.

I forkant av Jordvern Vestfolds årsmøte ønsket vi velkommen til åpent møte hvor alle partier som i dag er representert i fylkestinget fikk 7 minutter hver til å presentere hva nytt partiprogram sier om å ta vare på Vestfolds verdifulle matjord og nevne minst en konkret ting de har gjort for å unngå nedbygging av dyrka og dyrkbar mark de siste 4 årene.

Tidligere i vinter sendte vi inn innspill til hva vi mener vestfoldpartiene bør ha med om jordvern i sine partiprogram for 2023-2027, både fylkespartier og lokale partier. Last ned innspillene våre nedenfor.

Jordvern Vestfold oppfordrer alle velgere om å sette seg godt inn i hva slags jordvernpolitikk de ulike partiene går til valg på før de legger stemmeseddelen i urna. Vi vil lage en oversikt over dette når alle partiprogram er klare.