I Sande ønsker man å bygge i høyden i stedet for på matjorda


Publisert: 22.03.2013

Ordfører i Sande, Karl Einar Haslestad, sier han ikke vil ta av dyrket mark. Da mener han eneste løsning er å bygge i høyden for å få til ønsket vekst i sentrum. Sande kommune jobber med rullering av kommuneplanen og har frist fram til 15. august med å komme med private arealinnspill. Vedtatt arealstrategi er tydelig på at man ikke ønsker bygging på matjorda. Les
mer i Sande Avis