Innspill fra Jordvern Vestfold til fylkespartiprogrammene.


Publisert: 22.03.2013

Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i fylkespartiprogrammet hvordan de mener matjordarealet og matproduksjonen skal økes i Vestfold. Jordvern Vestfold har nå sendt innspill til fylkespartiprogrammene.


Én kvadratmeter av Vestfolds gode matjord gir nok korn til å produsere 1 brød! Hvis man bygger ned 1 daa matjord fører det til 1000 færre brød på bordet… hvert år i all framtid!

 

Det er både logikk, etikk og beredskapshensyn som ligger bak de politiske målene om og å øke matjordarealet i Vestfold og å øke norsk matproduksjon. Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i fylkespartiprogrammet hvordan de mener matjordarealet og matproduksjonen skal økes i Vestfold.

 

I vedlagte dokument viser Jordvern Vestfold til en del punkter vi i så måte mener det er aktuelt å ta med i partiprogrammene.

 

Innspill til partiprogram fra Jordvern Vestfold