Interpellasjon fra Høybråten til Brekk om bedre vern av matjord


Publisert: 22.03.2013

22.03.12. Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. -Vil regjeringen sette nye og mer offensive mål for å hindre nedbygging av Norges beste matjord, og er statsråden villig til å prøve nye virkemidler for å få dette til? spør Dagfinn Høybråten (KrF) landbruk- og matminister Brekk (Sp). Les mer