Jordflytting – en lang vei å gå


Publisert: 07.10.2020

Årsmøtet i Jordvern Vestfold 2020

Hans Huseby kunne ønske velkommen til årsmøte i Jordvern Vestfold sist uke. Rundt 25 medlemmer hadde møtt opp i Skjeestua i Stokke. I tillegg var det rigget til overføring via Skype til en del arealforvaltere og lokalpolitikere som ønsket å følge med på faginnslaget i starten på årsmøtet.

Hege Ulfeng fra Nibio

Det er Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som er landets fremste eksperter på matjord og jordflytting. Hege Ulfeng fortalte om deres erfaringer med flytting av matjord, hva som skal til for å lykkes og hva som gjør at man jordflytting ikke blir vellykket. Hun var også innom den jobben som gjøres med å kartlegge jordressursene og hvordan NIBIOs kart og ressursoversikt kan være til hjelp. Det som er helt sikkert er at matjord er en variert og sammensatt materie som er full av liv der den ligger og derfor må behandles på svært ulike måter i forbindelse med jordflytting.

Her er Ulfengs presentasjon

Karl-Otto Mauland og Arne Nøkland

Karl-Otto Mauland (t.v på bildet) jobber i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Han har stått i bresjen for å få laget en veileder for matjordflytting. Den ble laget i forbindelse med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold og skal være en rettesnor for de fleste jordflyttingsprosjekter i Vestfold. Veilederen er nylig blitt revidert og Jordvern Vestfold, her ved nestleder Arne Nøkland, spurte naturlig nok om vi nå kan være sikre på at veilederen nå sørger for at jordflyttingen ivaretas på en god måte. Mauland var ærlig nok på at denne veilederen vil måtte revideres igjen og igjen, etterhvert som vi får ny og bedre kunnskap om jordflytting. Han var derimot tydelig på at det er vel så mye som må gjøres med rutinene og hjemlene knyttet til disse prosessene.

Her er plansjene som Mauland viste

Håkon Fæste

Håkon Fæste har en lang karriere bak seg i offentlig landbruksforvaltning. Nå bruker han pensjonisttilværelsen på å lage matjordplaner for utbyggingsprosjekter på matjord. Eller “nødslakting” som han selv kalte det! Fæste kom med ærlige betraktninger om hvordan det har gått når planene er blitt gjennomført og hva som må bli bedre. Også han pekte på at det er en del rutiner og tydeligere hjemler som må på plass for at en god matjordplan skal kunne gjennomføres som en god måte.

Her er oversikten over de planene Fæste har laget

Innlederne f.v Karl-Otto Mauland, Hege Ulfeng og Håkon Fæste fikk tradisjonen tro hvert sitt kvadratmeterbrød.

Etter innledningene ble det tid til spørsmål og diskusjon rundt jordflytting før det ble servert kringle fra Gjennestad og kaffe.

Selve årsmøtesakene foregikk uten stor dramatikk. Det var dog litt rart å vedta en arbeidsplan og et budsjett for 2020 i slutten av september! Men sånn er det i disse koronatider. Hans Huseby ble gjenvalgt som leder og Arne Nøkland som nestleder. Fredrik André Backe og Per Nikolai Haukeland blir erstattet av Solveig Haugan Jonsen og Rolf R. Tvedten som styremedlemmer. Nytt varamedlem blir Heidi Engeset.

Gjenvalgt leder Hans Huseby, avtroppende styremedlem Fredrik André Backe og valgkomiteens leder Øyvind Slevigen ble takket av med blomst. Det samme ble Asbjørn Tollnes, som var til uvurderlig hjelp med det tekniske for å få til et kombinert fysisk møte og møte på Skype.