Jordvern – fra ord til handling 20.oktober


Publisert: 22.03.2013

Jordvern Vestfold inviterer til åpen møte om ny jordvernstrategi 20. oktober på Gjennestad Gartnerskole. Pål Farstad (V), en av stortingsrepresentantene som foreslo ny jordvernstrategi, Nils Vagstad (Bioforsk), AUF, Unge Høyre, VBU, Natur og Ungdom og en rekke av fylkespolitikerne våre vil bidra.


Foreløpig program for åpent jordvernmøte 20.oktober

 

Bakgrunn for møtet: 

Vi står ovenfor en stor befolkningsvekst både globalt, nasjonalt og regionalt i Vestfold. Mer folk trenger mer mat. Nærmere 1 milliard mennesker sulter i dag.  

  • Gjeldende landbruks- og matmelding har som mål å øke matproduksjonen i Norge i tråd med befolkningsveksten.  
  • Et enstemmig Storting ba i april regjeringen i egnet form fremme forslag om jordvernstrategi. 
  • Fylkestinget i Vestfold har vedtatt en RPBA hvor samfunnsmål 2 er økt matjordareal.  

Vil vi finne igjen dette i partiprogrammene før valget 2015 og merke dette i kommunale vedtak?  

 

Målgruppe: 

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes ungdom og folkevalgte!