Jordvern ikke lenger bare et tema for spesielt interesserte


Publisert: 22.03.2013

08.01.08. Jordvern har hittil vært et tema for spesielt interesserte. Store arealer med verdifull matjord er lagt under betong og asfalt. Ofte til protester bare fra en enkelt bonde, som forgjeves har kjempet mot mektige utbyggingsinteresser. Å ta vare på matjord har derfor vært nesten usynlig som tema i den alminnelige samfunnsdebatten. Dette kan fort komme til å snu skriver Nationen på lederplass idag. Nationen