Jordvern Vestfold med innspill til lokalpartier


Publisert: 22.03.2013

Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i sine lokale partiprogram hvordan de mener matjordarealet og matproduksjonen skal økes i sin kommune. Jordvern Vestfold har sendt innspill til alle lokalpartier.


Én kvadratmeter av Vestfolds gode matjord gir nok korn til å produsere 1 brød! Hvis man bygger ned 1 daa matjord fører det til 1000 færre brød på bordet; hvert år i all framtid!  

 

Det er både logikk, etikk og beredskapshensyn som ligger bak de politiske målene om og å øke matjordarealet i Vestfold og å øke norsk matproduksjon. Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i fylkespartiprogrammet hvordan de mener matjordarealet og matproduksjonen skal økes i Vestfold.

 

Det bør velgerne få vite når valgåret faller på FNs internasjonale år for matjord!

 

I vedlagte dokument viser Jordvern Vestfold til en del punkter vi i så måte mener det er aktuelt å ta med i partiprogrammene. 

 

Eget innspill ble sendt til partiene i Horten, Re og Tønsberg, med fokus på utvikling og jernbane i Horten.

 

Innspill til lokale partiprogram fra Jordvern Vestfold

 

Innspill til lokale partiprogram Horten Tønsberg og Re fra Jordvern Vestfold

 

Tidligere i høst sendte vi også innspill til alle fylkespartiprogram:

 

Innspill til partiprogram fra Jordvern Vestfold