Jordvern Vestfold møtte Sandefjord kommune


Publisert: 17.10.2016

Jordvern Vestfold føler ofte at våre høringsuttalelser “blir borte” i haugen av innkomne uttalelser. Nå ønsker vi å komme i mer direkte dialog med planmyndighetene og inviterte oss derfor til Sandefjord kommune. Der fikk vi møte med både administrasjonen og politikere. 


Siste uka i september troppet både leder, nestleder og sekretær i Jordvern Vestfold opp på Rådhuset i Sandefjord. På agendaen stod dialogmøter med både plan- og landbruksadministrasjonen i kommunen og politikere fra planutvalget.

 

Jordvern Vestfold i møte med administrasjonen i Sandefjord kommune

På bildet ser vi nærmest fra venstre Sigbjørn Fjævoll, leder i Jordvern Vestfold, landbrukssjef Marilyn Marskar, Plan og bygningssjef Sindre Væren Rørby, arealplanleggerne David Bakke Haugen og Dag Yttri, og Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold.

 

Det ble en god prat om blant annet:

  • Kommunens forhold til RPBA og tanker om utnyttelse av arealene som er frigitt her.
  • Kommunens forhold til utbyggeres ønsker og planer som kommer i tillegg til de arealene som ligger inne i kommuneplan. Hva slags signaler gir kommunen til utbyggere som kommer å ønsker å bygge på slike arealer hvis de kommer i konflikt med langsiktig utviklingsgrense eller matjord?
  • Hvordan ny storkommune konkret vil påvirke jordvern og arealplanlegging.
  • Jordflytting og krav til nydyrking ved nedbygging av matjord.

Jordvern Vestfold i møte med noen fra Planutvalget i Sandefjord

Til møtet med politikerne hadde Tor Steinar Mathiassen, leder av plan og utbyggingsutvalget på forhånd innkalt hele utvalget. På bildet over ser vi fra høyre Tor Steinar Mathiassen, Erling Fredrik Sørhaug, Trond Claussen og Yllka Neziri (alle fra Høyre).

 

De samme temaene ble også diskutert med politikerne. Jordvern Vestfold sitter igjen med noen hovedinntrykk:

  • Jordvern Vestfold er velkommen til å delta på et tidlig tidspunkt i arbeidet med ny kommuneplan
  • Sandefjord kommune er overrasket over at RPBA prosessen resulterte i så stor tilgang på dyrka jord som byggegrunn
  • Sandefjord er lei av å bli betraktet som en versting mht nedbygging av matjord. Dette mener både adm. og politikere er ufortjent.
  • Jordvern står høyt i bevisstheten til både planleggere og politikere

Planutvalgsleder Tor Steinar Mathiassen fikk et kvadratmeterbrød

Målet med dette første møtet var først og fremst å oppnå dialog, mer enn å diskutere det vi ikke er enige om. Avslutningsvis fikk utvalgsleder Mathiassen overlevert et “kvadratmeterbrød” for å vise at det er framtidens matproduksjon vi verner når vi sier nei til nedbygging av matjord.