Jordvern Vestfold ønsker innspill til Årets matjordpris


Publisert: 07.03.2016

Årets matjordpris tildeles en person eller organisasjon som har vist stor innsats  

for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering. Jordvern Vestfold ønsker innspill på kandidater innen tirsdag 1. mars.   


Årets matjordpris ble utdelt for første gang i fjor og skal deles ut igjen i år på Jordvern Vestfolds åpne møte 30. mars.

 

Kjenner du noen som kan fortjene denne prisen ber vi deg sende tips til vestfold@jordvern.no! Innen 1. mars.

 

Svend Aage Petersen vant Årets matjordpris 2015

I fjor var det Svend Aage Petersen som ble tildelt prisen for sin innsats for Knutepunkt Horten Vest og ny jernbanetrasé via Skoppum Vest!