Jordvern Vestfold ønsker velkommen til møte 15/11


Publisert: 13.11.2018

Torsdag 15. nov kl 18.30 er du velkommen til åpent jordvernmøte på Gjennestad. Oscar Puschmann, landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri over sentrumsutviklingen i Vestfold. Kårstein Eidem Løvaas (H) forteller hva regjeringen har ment med sin oppdaterte jordvernstrategi. Nils T. Bjørke (SP), en av initiativtakerne til regjeringens oppdatering får fortelle oss om Stortinget er fornøyd. Mens regionale
aktører innen plan og utvikling får svare på om vi i Vestfold klarer å følge opp nasjonale innstramminger i jordvernpolitikken, både i arealplaner og i praksis…


Åpent møte Jordvern Vestfold 15 november