Jordvernet skal innarbeides i Nasjonal transportplan


Publisert: 22.03.2013

27.03.07. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier at jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan. -Jordvern vil være et viktig hensyn i den fremtidige utbyggingen av infrastruktur her i landet, sier Riis Johansen. Statsråden vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere jordvernet generelt og behovet for nye virkemidler for å nå regjeringens mål om å halvere omdisponeringen av dyrket mark innen 2010. Utvalget skal ledes av landbruksdirektør i Rogaland, Jon Ola Syrstad. Les mer