Jordvernforeningen er invitert til møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september


Publisert: 17.09.2007

17.09.2007. Jordvernforeningen i Vestfold er invitert til et møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september. Bakgrunnen for denne invitasjonen er arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på virkemidler som kan styrke jordvernet. Arbeidsgruppen med landbruksdirektør Jon Ola Syrstad som leder ser det formålstjenlig at både landbruks- og miljøorganisasjoner inviteres til å komme med innspill til dette arbeidet. Organisasjonene er bedt om å holde et 10 min innlegg i møtet den 19. september. Fra Jordvernforeningen i Vestfold deltar leder Olav Nordheim.

Mandat arbeidsgruppe jordvern..doc