Jordvernforeningen etterlyser tydeligere vern av matjord i RPBA


Publisert: 22.03.2013

12.10.11. Jordvernforeningen i Vestfold sendt nylig inn en høringsuttalelse på “underveis-dokumenter” i den pågående prosessen med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. I uttalelsen understreker leder Rolf Berg at jordvern må bli et overordnet kriterium i all framtidig arealplanlegging i Vestfold, ikke bare et av mange hensynsområder. Les hele uttalelsen her

Uttalelse underveisdokumenter RPBA fra Jordvernforeningen