Jordvernforeningen med høringsuttalelse til Horten kommune


Publisert: 22.03.2013

03.06.11. Horten kommune rullerer nå sin kommuneplan. Det foreslås bygd ned 560 daa dyrka og dyrkbar mark! Jordvernforeningen benytter anledningen til å minne ordfører Hontvedt om hva han uttalte i Gjengangeren høsten 2008; -Vi skal bli en av landets beste kommuner på jordvern! Vedlagt ligger vår uttalelse

Jordvernforeningens høringsuttalelse til Horten kommune.pdf