Jordvernforeningen på samrådsmøte med Brekk


Publisert: 22.03.2013

25.03.10. Jordvern! Jordvern! Jordvern! sa Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold. – Vi kan ikke fortsette å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, poengterte han, og skreiv for sikkerhets skyld jordvern med store bokstaver så ikke landbruks- og matministeren skulle glemme det.

Foto: hentet fra LMDs hjemmeside
LMD stilte mannsterke, med både minister Brekk og statssekretær Heggem på samrådsmøte i Drammen denne uka.
 
Av Amund Kind
 
Foto: LMDBynært landbruk og jordvern
– Den nye landbruksmelding må inneholde en forpliktende ordlyd om jordvern. Jordvernforeningens i Vestfold sin engasjerte leder, Olav Nordheim (bildet), påpekte også at landbruket selv må bli mer bevisste på hvor vi legger våre store, nye driftsbygninger. Han ba også departementet om å vurdere nøye om kommunene klarer å ivareta sitt ansvar som jordvernmyndighet. Nordheim var for øvrig den eneste som brukte flip-overen i løpet av møtet. Han skrev JORDVERN med store bokstaver for å være sikker på at ministeren skulle huske denne viktige samfunnsoppgaven.
 
Rolf Tvedten fra landbrukskontoret i Larvik satte spørsmålstegn ved regjeringens mål for omdisponering. Det å halvere omdisponeringen fra 2004 nivå vil si å omdisponere 5700 dekar årlig. – Vi kan ikke ha en slik målsetting! Vi må ha en 0-visjon, var Tvedtens klare budskap. Dessuten poengterte han at vi må bli flinkere til å fokusere på et bærekraftig landbruk.
 
Les mer fra møtet på LMDs hjemmeside.