Jordvernforeningen protesterer mot kommuneplan i Larvik


Publisert: 22.03.2013

17.10.07. Jordvernforeningen i Vestfold v/ leder Olav Nordheim har skrevet brev til kommunestyret i Larvik hvor det protesteres på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Forslaget er fremmet i arealdelen i kommuneplan som skal behandles i kommunestyret den 17. oktober. I forslaget foreslås 221 dekar matjord omdisponert.

Larvik kommune, arealplan..doc


– Dette er ikke i samsvar med de politiske retningslinjene om å halvere den årlige omdisponeringen, skriver Jordvernforeningen. Det vises i brevet til direkte feil i saksframstillingen. Det påpekes også at jordbrukssjefen i Larvik ikke har fått uttale seg, og at konsekvensutredningen er laget uten medvirkning av jordbruksfaglig kompetanse.