Jordvernforeningen vil ha matjordmål i RPBA


Publisert: 22.03.2013

27.04.12. I dag sendte Jordvernforeningen i Vestfold inn sin uttalelse til mål, strategier og retningslinjer i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). -Vern av matjord må løftes fram tydeligere i RPBA og Vestfoldsamfunnet bør ha et eget mål på hvor mye matjord vi skal ha å produsere mat på i 2040 er noe av det vi har spilt inn, sier leder Rolf Berg. Les uttalelsen i sin helhet under. 

RPBA Høring Mål Strategier og Retningslinjer fra Jordvernforeningen
Vedlegg til høringsuttalelse RPBA kart regionale næringsområder