Jordvernforeningens høringsuttalelse på kommuneplan for Sandefjord


Publisert: 22.03.2013

01.03.06. Styret i Jordvernforeningen i Vestfold sendte høringsuttalelse til kommuneplan for Sandfjord den 27. februar. I høringsuttalelsen ser Jordvernforeningen positivt på at de omstridte arealene Hasle/Mojorden og Hystad/Lystad er tatt ut av planen. Det gis bemerkninger til at et areal på Hasle, Sandkollen, Kråkås med dyrka mark, er berørt. Det anmodes også om at ny trase for veg til Torp i størst mulig grad legges utenom dyrket mark.

Les mer… ]