Jordvernkonferanse i Melsomvik 25. oktober


Publisert: 22.03.2013

09.10.12. Torsdag 25. oktober inviterer Jordvernforeningen i Vestfold til konferanse med fokus på RPBA som verktøy for både utvikling og styrket jordvern i Vestfold! Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, fylkesmann Erling Lae, fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall m.fl. kommer.

Jordvernforeningen i Vestfold ønsker velkommen til jordvernkonferanse 25.oktober
–      Med fokus på RPBA som verktøy for både utvikling og styrket jordvern!

 
Konferansen finner sted på Norsk senter for seniorutvikling, Melsomvik

Fra programmet kan nevnes                           
 • Åpning – Bakgrunn og formål med konferansen 
  Rolf Berg, Jordvernforeningen i Vestfold
 • ”Bygger ikke ned Norges brødboks!” – fylkesmann Erling Lae
 • ”Styrket jordvern nødvendig – nasjonalt, regionalt, lokalt?” – stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten 
 • ”Norge – et lite land i Verden, med litt matjord” – Innledning til summing – Dag N Kristoffersen   
 • ”RPBA – redskap for styrket jordvern og utvikling?”
  • Forventningene i Vestfold – fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall
  • Erfaringene fra tilsvarende plan i Rogaland – fylkesmannen i Rogaland
  • Refleksjoner rundt jordvern og oppfølgingen av en vedtatt RPBA?
   • fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall  
   • ordfører Rune Høiseth, Larvik
   • påtroppende regiondirektør Kristin Saga, NHO
   • Prosjektutvikler Lena Kristin Simonsen, Veidekke Eiendom AS
   • fylkesleder Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag
  • Paneldebatt og synspunkter fra øvrige deltakere
 • Vil Norges brødboks bli ivaretatt nå? – fylkesmann Erling Lae
Målgruppa er primært ordførere, rådmenn, gruppeledere, politiske og administrative ledere i planavdeling og -utvalg i kommuner og Fylkeskommunen i Vestfold, Fylkestinget og Fylkesmannen i Vestfold, samt representanter for aktuelle nærings- og interesseorganisasjoner.

 

Påmelding innen 18. oktober til vestfold@bondelaget.no eller på tlf 33 36 32 00

 
Formålet med konferansen er å
 • bidra til økt forståelse for at matjorda trengs til matproduksjon
  • Vestfold har landets beste matjord og forutsetninger for å produsere mye mat (og sånn sett et særlig ansvar for å ikke bygge ned, men produsere mat på matjorda).
  • Skal vi i Vestfold ta vår del av ansvaret med å produsere mer mat til en økende befolkning (jfr. Stortingets vedtatte landbruks- og matmelding og regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold) må vi legge til rette for mer arealer å produsere mat på. Da må vi tenke helt nytt innenfor arealplanleggingen; Vi må  rett og slett få nåværende og framtidige arealer for matproduksjon inn i arealplanleggingen på linje med andre næringsarealer, dvs. vi må planlegge for økt matproduksjon.
  • Vi har mange nye folkevalgte både på kommune- og fylkesnivå som stadig skal ta viktige avgjørelser i arealplansaker (og sånn sett må bevisstgjøres sitt ansvar for å ta vare på matjorda.)
 • diskutere matjordas plass i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA) og mulighetene for utvikling av Vestfoldsamfunnet selv om vi tar vare på matjorda. Fylkestinget ga et tydelig signal om at vern av matjorda må styrkes da de behandlet RPBA sist uke. Hvordan oppfattes dette av Vestfoldsamfunnet?

Program Jordvernkonferansen 2012