Jordvernkonferanse i Moss 22. april


Publisert: 22.03.2013

01.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål fra salen og paneldebatt. Følgende innledere blir med: administrerende direktør i KS; Olav Ullern, statssekretær i Samferdselsdepartementet; Erik Lahnstein, fylkestingsrepresentant i Østfold; Helge Kolstad, leder i Natur- og ungdom; Ingeborg Gjærum, leder av Worldwatch Institute; Øystein Dahle, landbruksdirektør i Rogaland, Jon Ola Syrstad. I tillegg vil det delta ordførere fra kommuner med stort utbyggingspress, og aktuelle utbyggere. Påmelding innen 7. april. Mer hos LMD.